VVD Weert

Nieuwsbrief VVD Afdeling Weert Editie 1 mei 2015 

Nieuws vanuit de fractie Tijdens de raadsvergadering van woensdag 29 april was een van de agendapunten het komen tot een bestuursopdracht voor de vorming van een nieuw museumbeleid en het sluiten van museum de Tiendschuur voor publiek, het ontruimen van het gebouw en verkoop van het pand in 2015. Al jaren hebben zowel het Jacob van Horne museum als museum de Tiendschuur te maken met extreem lage bezoekersaantallen en een groot gebrek aan variatie in de aangeboden collecties. Een eenvoudige blik op de exploitatiekosten van beide musea leert dat Weert met twee musea boven haar stand leeft. Daarnaast heeft het klassieke museum heeft z’n tijd gehad; het publiek wil musea die echt toegankelijk en democratisch zijn. Dat vraagt om de nodige veranderingen en daarom heeft de VVD samen met D66 een amendement ingediend zodat dat bij het opstellen van een nieuw museumbeleid met name gebruik gemaakt gaat worden van publieksparticipatie. Op onze website vindt u het uitgebreide artikel van Gerrit van Buuren over de Tiendschuur: http://vvdweert.nl/actueel_19551/76436/ 

Op 4 en 5 juli vindt er een nieuw evenement plaats in Weert. SamenLoop voor Hoop van KWF Kankerbestrijding is een uniek wandelevenement waarbij deelnemers de strijd aangaan tegen kanker en hun verbondenheid tonen met (ex)kankerpatiënten binnen de gemeenschap. Het evenement begint op zaterdag 4 juli om 14.00 uur en eindigt de volgende dag om 14.00 uur. Teams van 10 tot 20 deelnemers lopen in 24 uur (dus dag en nacht) rondjes op de atletiekbaan van AV Weert. Een team wandelt gedurende 24 uur afwisselend op toerbeurt. Namens de VVD fractie nodig ik u uit om samen met de VVD fractie mee te doen aan de SamenLoop voor Hoop. Loop met ons mee, dan staan we samen stil bij kanker. Deelname kost (minimaal) € 15,- en aanmelden kan tot 15 mei met een e-mail naar: wendy.vaneijk@gmail.com. 

Nieuws vanuit de Provinciale Statenfractie 

Vorige week donderdag 22 april is het nieuwe Limburgs coalitieakkoord “in Limburg bereiken we meer” gepresenteerd. De VVD is tevreden dat er veel liberale inhoud in het akkoord is opgenomen. Meer kans op een baan door investeren in de Limburgse economie met nu een focus op het MKB. Maar ook: een betere bereikbaarheid, meer kansen op de woningmarkt voor zoekers én aanbieders, investeren in cultuur, sport, toerisme & recreatie, én lastenverlichting voor de Limburgse burger van €40 miljoen in vier jaar tijd. Op onze website beschrijft Statenlid Anton Kirkels waarom het akkoord ook erg goed is voor Weert: http://vvdweert.nl/actueel_19551/76275/ 
Donderdag 22 april vond onze Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering zijn de jaarverslagen van 2014 vastgesteld en is er een besluit genomen over het rooster van aftreden van het afdelingsbestuur. Nadat dit rooster vastgesteld was heeft Jet Verberne conform dit nieuwe rooster afscheid genomen van het afdelingsbestuur. Via deze weg willen wij als bestuur Jet nogmaals bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren in het afdelingsbestuur. Tevens is tijdens de vergadering de scoutingscommissie gepresenteerd, welke als eerste taak zal hebben een opvolger zoeken voor voorzitter Patrick Tullemans, aangezien hij statutair af dient te treden. De commissie bestaat uit Jean-Pierre Schouwenaars, Sylvia van Dooren en Paul Huijsmans. Aansluitend aan de vergadering vond er een bedrijfsbezoek plaats bij VDL Staalservice. De aanwezige leden en geïnteresseerden kregen een rondleiding door de fabriek en aansluitend vond er nog een borrel plaats in de kantine van VDL Staalservice.

Nieuws vanuit het afdelingsbestuur 
Donderdag 22 april vond onze Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering zijn de jaarverslagen van 2014 vastgesteld en is er een besluit genomen over het rooster van aftreden van het afdelingsbestuur. Nadat dit rooster vastgesteld was heeft Jet Verberne conform dit nieuwe rooster afscheid genomen van het afdelingsbestuur. Via deze weg willen wij als bestuur Jet nogmaals bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren in het afdelingsbestuur. Tevens is tijdens de vergadering de scoutingscommissie gepresenteerd, welke als eerste taak zal hebben een opvolger zoeken voor voorzitter Patrick Tullemans, aangezien hij statutair af dient te treden. De commissie bestaat uit Jean-Pierre Schouwenaars, Sylvia van Dooren en Paul Huijsmans. Aansluitend aan de vergadering vond er een bedrijfsbezoek plaats bij VDL Staalservice. De aanwezige leden en geïnteresseerden kregen een rondleiding door de fabriek en aansluitend vond er nog een borrel plaats in de kantine van VDL Staalservice.