Raad bezoekt nogmaals Stationsplein

Op deze regenachtige dinsdagochtend brachten de raadsleden Sijben (CDA), Beenders (DUS), Duijsters (SP) en Engelen (VVD) een laatste controlebezoek aan het Stationsplein in Weert. Er waren volgens hen nog een aantal verbeterpunten en deze punten zijn doorgegeven aan de verkeersdeskundige van de gemeente Weert. 

Zo zijn er nog een aantal tijdelijke verkeersborden die binnen aanzienlijke tijd zullen worden weggehaald. Ook zijn er een tweetal borden overbodig, zoals het bord op de verhoging voor het stationsgebouw en de bijna identieke borden bij de fietsenstalling. De overige verkeersborden zullen worden verankerd en rechtgezet. 

Tevens zullen er herhalingsborden geplaatst worden bij de entree van de Stationsstraat om aan te geven dat men zich in een voetgangersgebied begeeft. De huidige borden aan de lichtmast zijn niet voldoende zichtbaar vanuit de verschillende richtingen. 

Verder zal er bekeken worden of er een voorsorteervak aangelegd kan worden voor fietsers vanaf het Stationsplein en Stationsstraat. Dit om de verkeersveiligheid nog verder te verbeteren. Naar verwachting zal de overlast van het parkeren verder afnemen zodra het nieuwe terras van Antje van de Statie haar plek heeft ingenomen. De BOA's controleren regelmatig op foutparkeren en fout gestalde fietsen.