Onderzoek naar IKC Boshoven kan van start!

Tijdens de raadsvergadering op 18 mei heeft de gemeenteraad ingestemd met het budget voor een onderzoek naar de bouw van een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) op Boshoven. Het is de bedoeling dat één gebouw wordt gerealiseerd voor zowel de Odaschool als OBS De Uitkijktoren, al dan niet gecombineerd met een maatschappelijke voorziening.

De Weerter VVD-fractie vond het budget van €310.000 voor het onderzoek veel te hoog, en heeft daarom een voorstel ingediend om de projectopdracht te verkleinen. Dit voorstel kreeg unanieme steun van de gemeenteraad. Het locatie-onderzoek wordt nu beperkt tot maximaal 2 locaties, waarvan de locatie aan de Anjelierstraat er een is, en de andere locatie moet liggen in het hart van Boshoven. De wethouder heeft vervolgens toegezegd dat hierdoor niet het volledige bedrag van €310.000 nodig zal zijn. De Weerter VVD-fractie is blij met deze toezegging. Op deze manier kan er toch een goed onderzoek plaatsvinden om te komen tot een IKC in de wijk Boshoven.