Coalitieprogramma 'Samen Doen. Eerlijk, Sociaal en Ambitieus'

De nieuwe coalitie in de gemeenteraad van Weert, bestaande uit Weert Lokaal, de Weerter VVD en D66 gaat de komende raadsperiode 2022-2026 aan de slag aan de hand van het coalitieprogramma getiteld 'Samen Doen. Eerlijk, Sociaal en Ambitieus'. Op 2 juni werd het programma besproken in de Weerter gemeenteraad, en werden tevens de wethouders in het college van B&W benoemd. Namens de Weerter VVD neemt Wendy van Eijk zitting in het college. De vrijgekomen raadszetel wordt ingevuld door Marie-Thérèse van den Bergh.

Met dit coalitieakkoord gaan we verder op de ingeslagen weg van de afgelopen jaren. Het is een mooi programma op hoofdlijnen. Bovendien ligt er een realistisch programma in de tijd waarin we leven. Er zijn grote uitdagingen die op de gemeente af komen. Met dit programma in de hand, kunnen we wat de Weerter VVD betreft die uitdagingen aan. En dat zullen we vooral samen moeten doen.

De Weerter VVD vindt het goed dat in het programma is opgenomen dat het bouwtempo van de gemeente Weert omhoog gaat. Niet alleen in woorden, maar we maken ook geld vrij om er écht voor te zorgen dat er de komende jaren meer woningen worden gerealiseerd. Daarnaast blijven we ons inzetten voor een fijne woon- en leefomgeving. Ook is opgenomen dat we willen investeren in toekomstbestendige bedrijventerreinen. Op die manier zorgen we ervoor dat we de banen voor de toekomst in Weert kunnen behouden. Tenslotte is het belangrijk dat de gemeente meerjarig financieel gezond blijft. Daarbij vinden we het als Weerter VVD belangrijk dat de lasten voor de inwoners zo laag mogelijk blijven.