De Weerter VVD werkt aan verlichting van de druk op de woningmarkt

De gemeenteraad heeft vanavond ingestemd met een aantal initiatieven om de druk op de woningmarkt te kunnen beïnvloeden. De Weerter VVD vindt het belangrijk dat iedereen een passende woning kan vinden. Maar de realiteit is anders. De woningmarkt staat onder druk en de stijgende vraag naar passende woningen duurt nog tot na 2030 voort. Wat de Weerter VVD betreft moet het bouwtempo omhoog.

Vanavond heeft de gemeenteraad ingestemd met de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot en met 2025. Deze heeft de focus liggen op de realisatie van voldoende woningen van de juiste kwaliteit op de juiste plek. Wat betreft de Weerter VVD blijft het bouwen van betaalbare koop- en huurwoningen onze prioriteit. Daarnaast is vanavond ingestemd met de notitie ‘Klein wonen in Weert’. Als Weerter VVD hopen wij hiermee een route te hebben gevonden om tijdelijke, kleine, woningen voor verschillende doelgroepen snel te kunnen bouwen. Inwoners en initiatiefnemers worden gestimuleerd om zelf met ideeën en locaties te komen. Vanwege het tijdelijke karakter van deze nieuwe alternatieve woonvormen zijn de procedures korter en soepeler zodat we snel meer woningen beschikbaar hebben. Ten slotte heeft de gemeenteraad vanavond besloten de maximale koopsom van een woning voor een starter die in aanmerking wil komen voor een starterslening te verhogen naar € 280.000,-. De Weerter VVD is voor een eerlijke toegang tot de huizenmarkt voor starters. Met de startersregeling kunnen koopstarters een steun in de rug krijgen bij de aankoop van de eerste woning. Het stimuleert doorstroming vanuit een huurwoning. De maximale starterslening wordt door de provincie verhoogd naar € 56.000,- (20% van de maximale koopsom).