De Weerter VVD: Weer een stapje dichter bij de bouwambitie

Met de ontwikkeling van woongebied Lewieze aan de Veldstraat 73 in Stramproy wordt tempo gehouden op woningbouwontwikkeling. Een initiatief dat de Weerter VVD, gezien de ongekende hoge druk op de woningmarkt, graag ondersteund.

In de raadsvergadering van 13 juli werd ingestemd met de ontwikkeling van woongebied Lewieze in Stramproy. De groei van het aantal huishoudens in Stramproy blijft stijgen. De top wordt pas bereikt in 2031/ 2032. Aanvullende woningbouw in Stramproy is nodig. De gemeente zelf heeft geen gronden om in de woningbehoefte van Stramproy te voorzien. De Weerter VVD is daarom blij met het particulier initiatief op de Veldstraat in Stramproy. Het plan voorziet in een toevoeging van 40 woningen, 11 levensloopbestendige woningen en 29 bouwkavels. Hiermee wordt ingezet op doorstroming, zodat andere woningen voor starters, vrijkomen in de bestaande woningvoorraad.