Raad ondersteunt voorstel Weerter VVD voor stedenband Oekraïne niet

Een voorstel van de Weerter VVD om een stedenband met een Oekraïne stad te onderzoeken en in dat kader ook de bestaande stedenband met de Chinese stad Hangzhou te evalueren is tijdens de raadsvergadering van 13 juli helaas niet aangenomen. Wel is de Weerter VVD blij dat naar aanleiding van deze motie aan de raad de toezegging is gedaan op niet al te lange termijn een evaluatie te ontvangen van de stedenband met Hangzhou. Daarnaast hoopt de Weerter VVD van harte dat middels deze motie de discussie is geopend over of en hoe Weert in de toekomst een passende bijdrage zou kunnen leveren aan de wederopbouw van deze kandidaat-lidstaat wanneer de situatie dit toelaat.

De motie voor een stedenband met een Oekraïense stad was ingediend gezien de herhaaldelijke vraag hiervoor vanuit Oekraïne in het kader van de wederopbouw waarover op dit moment, ondanks de nog voortdurende oorlog, al wordt gesproken. De Weerter VVD heeft de volgende argumenten ingebracht waarom zij van mening is dat ook Weert hierin nu al een bijdrage kan leveren:

Oekraïne is een Europees land in een ongevraagde oorlog. Middels deze stedenband kunnen we onze betrokkenheid en solidariteit met Oekraïne bij dit verschrikkelijke conflict laten zien. Oekraïne heeft zelf al meermalen aangegeven het belang van stedenbanden of gelijksoortige initiatieven toe te juichen.

Het belang van de Oekraïense economie is tijdens deze oorlog duidelijk aangetoond. Voorspoedig herstel daarvan is in ons aller belang. Hierbij kunnen we vanuit deze stedenband een ondersteunende rol spelen. Dit kan bijvoorbeeld alleen al door het delen van kennis en ervaringen en dient niet financieel te zijn.

Tijdens de Europese Raad van 23 juni 2022 verleenden de EU-leiders Oekraïne de status van kandidaat-lidstaat. Ook Nederland heeft hiermee ingestemd. Oekraïne heeft echter nog een lange weg te gaan eer zij daadwerkelijk toe zou kunnen treden, ook met name op het gebied van verdere democratisering. Middels deze stedenband kunnen we een positieve bijdrage leveren aan dit proces.

De Weerter VVD is verder van mening dat het niet mogelijk is hiervoor met een voorstel te komen zonder kritisch te durven kijken naar de bestaande stedenband met Hangzhou. Buiten de tot op heden beperkte opbrengsten van deze stedenband is onze kijk op China sinds het aangaan van deze stedenband ook veranderd. Daarnaast kunnen bij de positie die China in deze oorlog inneemt, of beter gezegd niet inneemt, op zijn minst grote vraagtekens gezet worden. De Weerter VVD stelde dan ook voor het college te vragen deze bestaande stedenband in dit kader gelijktijdig te evalueren.

Helaas is de motie niet door de raad aangenomen. Dat vinden wij uiteraard jammer, maar vinden het wel belangrijk onze positie hierin duidelijk te hebben kunnen maken. Wij wachten met interesse de evaluatie van de stedenband met Hangzhou af en zullen ons positief blijven inzetten voor dit onderwerp binnen de bescheiden mogelijkheden die we als gemeente en Weerter VVD hierin hebben.