Akkoord voor 36 sociale huurappartementen in 5 bouwlagen

Vorig jaar heeft de raad een gebiedsvisie Keent & Moesel vastgesteld waarin 656 portiekwoningen in de wijken Keent en Moesel de komende 15-20 jaar toekomstbestendig worden gemaakt. Dit gebeurt grotendeels door sloop en nieuwbouw. Om een verhuisbeweging op gang te brengen wordt eerst nieuwbouw gerealiseerd op drie locaties in Keent & Moesel. De J.W. Frisolaan/ Laurenburg is als één van deze locaties vanavond in de raadsvergadering passend bevonden. Op deze locatie worden maximaal 36 sociale huurappartementen in maximaal 5 bouwlagen gerealiseerd.

De Weerter VVD is blij met dit besluit. Hiermee komen we weer iets dichter bij onze ambitie om deze periode 1.000 woningen te realiseren. 

Ten aanzien van het huidige gebruik van de locatie als speelterrein wordt in de verdere uitwerking de mogelijkheid meegenomen voor het aanleggen van een alternatief trapveldje voor de jongere jeugd zodat zij in de directe buurt kunnen blijven spelen.