Meer startersleningen mogelijk in Weert

Onlangs is de maximale koopsom voor een startersregeling verhoogd naar € 280.000. Sindsdien zijn er relatief veel startersleningen aangevraagd. Het beschikbaar gestelde krediet is nu bijna uitgeput. De Weerter gemeenteraad heeft daarom besloten een aanvullend krediet beschikbaar te stellen.

Een hele mooie boodschap volgens de Weerter VVD omdat met dit besluit weer meer starters een steuntje in de rug krijgen bij de aankoop van hun eerste woning. Hiermee kunnen we met name de jongeren een passende woning blijven bieden en hen blijven binden aan de stad Weert. 

Een prettige bijkomstigheid is dat de gemeente met dit besluit van elke lening maar 25% hoeft de financieren. De provincie financiert 75% van iedere lening.

Meer informatie over de starterslening is te vinden op de website van de Gemeente Weert:

https://www.weert.nl/starterslening