Lastenverlichting in tijden van hoge inflatie en stijgende energieprijzen

Voor veel inwoners, bedrijven en organisaties in Weert is het een lastige tijd vanwege de hoge inflatie en de stijgende energieprijzen. Ondanks de steunmaatregelen vanuit de landelijke overheid, dreigen sommigen in de problemen te komen. De Weerter VVD komt daarom in actie, en zet zich ervoor in dat de gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk blijven. Tijdens de behandeling van de gemeentelijke begroting voor 2023 stelt de Weerter VVD samen met Weert Lokaal en D66 voor om de eerder voorgenomen verhoging van 13% van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor niet-woningeigenaren te schrappen. De verhoging raakt ondernemers, verenigingen en organisaties met een eigen pand. Met dit voorstel blijft de verhoging van de OZB voor zowel woningen als niet-woningen beperkt tot 2,4%.

VVD-fractievoorzitter Thomas van Gemert: “Gelukkig is het huishoudboekje van de gemeente op orde, en hebben we de financiële ruimte om de eerder voorgenomen verhoging te schrappen. Hiermee geven we een belangrijk signaal af richting ondernemers, verenigingen en organisaties met een eigen pand. De gemeente doet er alles aan om de lasten zo laag mogelijk te houden, zeker in deze moeilijke tijd.” Naast het schrappen van de OZB-verhoging voor niet-woningen stellen de coalitiepartijen voor om een onderzoek in te stelen naar de subsidieregelingen voor verenigingen en stichtingen, die in problemen dreigen te komen door de stijgende energieprijzen.