Gemeenteraad akkoord met 67 woningen op locatie Zevensprong

In 2021 heeft de raad een gebiedsvisie Keent & Moesel vastgesteld waarin 656 portiekwoningen in de wijken Keent en Moesel de komende 15-20 jaar toekomstbestendig worden gemaakt. Dit gebeurt grotendeels door sloop en nieuwbouw. Om een verhuisbeweging op gang te brengen wordt eerst nieuwbouw gerealiseerd op drie locaties in Keent & Moesel. De Zevensprong is een van deze locaties.

De gemeenteraad heeft op 16 november ingestemd met de bouw van 67 woningen op de locatie Zevensprong in de wijk Moesel. De Weerter VVD is blij dat we tempo houden op de bouw van woningen in Weert. Wel heeft de Weerter VVD-fractie benadrukt dat het belangrijk is om bij het definitieve ontwerp rekening te houden met de omgeving en de omwonenden. Ook het openbaar groen is een belangrijk aandachtspunt voor het definitieve ontwerp. Wethouder Van Eijk heeft toegezegd deze punten mee te nemen.