Raad stemt in met BIZ Weerter Boulevard

De Weerter VVD heeft tijdens de raadsvergadering van 14 december ingestemd met de verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Weerter Boulevard 2023-2027. Op basis van deze verordening gaan de ondernemers en de gemeente Weert een nieuwe poging doen om voor een periode van vier jaar een BIZ in te voeren voor de Weerter Boulevard. Bij een BIZ worden alle 140 adressen van het terrein aan de Roermondseweg verplicht een taks te betalen. Hierdoor is er geen plek meer voor Freeriders, waarbij bedrijven die geen lid zijn van de vereniging wel profiteren van projecten die bekostigd worden door de leden.

De geraamde bruto-opbrengst van deze BIZ bedraagt € 15.000,- op jaarbasis. Deze middelen worden ingezet om het bedrijventerrein te verbeteren en te promoten.  

De Weerter VVD vindt het belangrijk om te blijven investeren in moderne en duurzame bedrijventerreinen. Ondernemen werkt het beste in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Wij wensen de ondernemers en de gemeente Weert dan ook veel succes met het opnieuw vormgeven van een BIZ voor de Weerter Boulevard.