Open brief aan de ondernemers in de binnenstad

De Weerter VVD heeft een open brief gestuurd aan de ondernemers in de Weerter binnenstad.

Geachte Weerter ondernemer,


Met deze open brief dankt De Weerter VVD jou als ondernemer in de binnenstad hartelijk voor de inzet die jij levert om onze binnenstad levend te houden. Want een bruisende binnenstad maakt Weert een aantrekkelijke stad voor inwoners en bezoekers. Wij zien dat jij als ondernemer hier iedere dag hard aan werkt. 

Om succesvol mee te blijven bewegen in een sterk veranderende markt zijn sfeer en beleving in de binnenstad heel belangrijk. Samenwerking is hierbij het sleutelwoord. De gemeenteraad heeft geld gereserveerd voor een nieuwe regisseur binnenstad die gaat investeren in de samenwerking. 

We zien dat een aantal ondernemers de handschoen oppakt om te komen tot een nieuwe, toekomstbestendige BIZ in de binnenstad. Het samenwerkingsverband waarin gezamenlijk opgetrokken kan worden. De Weerter VVD waardeert de inzet van deze ondernemers en hoopt dat zij samen met de nieuwe regisseur voldoende ondernemers kunnen overtuigen voor vijf nieuwe BIZ-O jaren. 

Maar ook met Citymarketingorganisatie Weert Marketing staat de binnenstad van Weert voor een nieuw hoofdstuk. Onder de naam ‘In Weert’ wil Weert Markering samen met de ondernemers de sterke punten van de Weerter binnenstad zichtbaar maken. Wij hopen dat je Weert Marketing hiervoor wilt inspireren met mooie verhalen en ‘In Weert’ wilt uitdragen naar inwoners en bezoekers. 

Een doorn in het oog voor velen blijft de leegstand in de Weerter binnenstad. De gemeenteraad heeft groen licht gegeven voor de continuering van de samenwerking met Stichting Streetwise om (nieuwe) ondernemers aan te trekken en te begeleiden en proactief het gesprek te voeren met de pandeigenaren. Daarnaast heeft Weerter VVD raadslid Lars Lambers een motie ingediend waarin hij het college opdraagt te inventariseren welke juridische instrumenten of andere maatregelen kunnen worden ingezet om leegstand tegen te gaan.

De Weerter VVD zet zich graag samen met jou en de andere ondernemers in voor een binnenstad als belevingscentrum. Wij blijven hiervoor binnen de gemeente aandacht vragen voor regelgeving die jou als ondernemer zo min mogelijk belemmert. Ik heb hiervoor een motie ingediend die ervoor heeft gezorgd dat ondernemers voortaan permanent de mogelijkheid krijgen de terrassen uit te breiden of te veranderen. Want onze inwoners en bezoekers genieten volop van de sfeervol aangeklede en ruim opgezette terrassen. 

Maar ook het nieuwe evenementenbeleid dat binnenkort aan de gemeenteraad wordt voorgelegd moet wat De Weerter VVD betreft bestaan uit eenvoudige, heldere en uitnodigende regelgeving die de ondernemer zo min mogelijk belemmert. En om Weert zowel regionaal op de kaart te zetten als een aantrekkelijke gemeente te laten zijn voor inwoners en recreanten heeft de gemeenteraad geld gereserveerd voor een evenementencoördinator en een evenementenbudget.  Dus maak al je ideeën vooral kenbaar om Weert optimaal te laten bruisen. 

Ten slotte wordt dit jaar een aantal grote herontwikkelingen aan de gemeenteraad voorgelegd, zoals de Stationsstraat en het Beekstraatkwartier. De Weerter VVD wil dat deze ontwikkelingen goed aansluiten bij de visie op de binnenstad. Maar wij horen ook graag jouw ideeën.

Heb jij als Weerter ondernemer in de binnenstad ideeën? Wil je andere ontwikkelingen in de binnenstad bij ons onder de aandacht brengen? Of gewoon eens met ons van gedachten wisselen? Wij gaan heel graag met jou in gesprek! Neem hiervoor contact op via fractievvd.weert@gmail.com. 

Een bruisende binnenstad krijgen we alleen SAMEN voor elkaar. 


Namens de fractie van De Weerter VVD 


Een liberale groet,

Lilian van Grimbergen