Gemeenteraad akkoord met plan 23 woningen in Altweerterheide

Tijdens de eerste raadsvergadering van 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de bouw van 23 nieuwe woningen aan de Bergsheisteeg te Altweerterheide. Vier van deze woningen zijn bedoeld voor starters.

We hebben te maken met krapte op de woningmarkt. Het is de ambitie van De Weerter VVD om deze periode 1.000 nieuwe woningen bij te bouwen zodat zoveel mogelijk inwoners betaalbaar in onze gemeente kunnen blijven of komen wonen. Het bouwtempo is dus hoog. Maar dat moet willen we onze ambitie realiseren en iets doen aan de krappe markt. 

Daarnaast vinden wij het als Weerter VVD belangrijk dat gebouwd wordt in alle dorpen, wijken en buurten zodat deze allemaal aantrekkelijk blijven. 

We begrijpen dat dit algemene belang soms haaks op het individuele belang van bijvoorbeeld omwonenden staat. We hebben de initiatiefnemer dan ook verzocht om de wensen van de omwonenden waar mogelijk mee te nemen in het vervolgtraject.