Gemeente koopt gronden Laarveld fase 4

Vanavond heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de verwerving van gronden in fase 4 Laarveld. De gemeente heeft niet alle gronden in fase 4 in eigendom. Door het raadsbesluit van vanavond kan het college een overeenkomst aangaan waarmee een groot deel van de gronden in fase 4 eigendom wordt van de gemeente. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet om over te kunnen gaan tot de realisatie van woningen en daarmee tempo te houden op de ontwikkeling van woningbouw in Laarveld.

Het bouwen van betaalbare koop- en huurwoningen blijft een prioriteit van De Weerter VVD. Wij vinden dat 1.000 nieuwe woningen moeten worden bijgebouwd zodat zoveel mogelijk inwoners in onze gemeente kunnen blijven of komen wonen. De ontwikkeling van woningbouw op de aangekochte gronden vindt plaats naar verwachting in de loop van 2024.