Bouwen, bouwen, bouwen!

Het Limburgse bod ten aanzien van de prestatieafspraken wonen voor de periode 2022-2030 is uitgewerkt tot een Woondeal Limburg. In Limburg worden minimaal 26.550 nieuwe woningen gebouwd, en er is een ambitie voor 20.000 extra!

 Maar hoe zorgen we ervoor dat ook in de huidige tijd wordt doorgebouwd? De samenwerking tussen gemeente, bouwers en corporaties is essentieel. Hoe versnellen we samen de bouwproductie? Wat kan wel in deze razendsnel veranderende markt? Waar liggen kansen en mogelijkheden die we nog niet benutten?

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst bij De SooS in Weert, georganiseerd door de Weerter VVD, werd een korte toelichting gegeven op (het proces van) de Woondeal door Wendy van Eijk (kandidaat-statenlid en wethouder gemeente Weert). Aansluitend ging Bert Achten (moderator) in gesprek met Ger Peeters (Bestuurder Wonen Limburg), Rene Dwars (Dwars Makelaars), Stijn Clerkx (Ontwikkelaar bij BPD Gebiedsontwikkeling) en Philip Bruls (Social Investor). Er was veel interactie met de aanwezigen in de zaal, makelaars, ontwikkelaars, bouwers, architecten, beleggers en bestuurders.

Wendy van Eijk: “Het thema Wonen staat bij heel veel ondernemers en inwoners hoog op de agenda. En dat is heel begrijpelijk gezien de grote opgave die er is om zo snel als mogelijk voldoende betaalbare woningen te realiseren. Iedereen voelt een verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren.”

Miranda Jeurninck-Feijen: “We hebben elkaar nodig om te komen tot goede plannen die uitvoerbaar, haalbaar en betaalbaar zijn. En uiteindelijk ervoor zorgen dat iedereen die dat wil in Weert kan komen of blijven wonen.”