Geen megaloodsen binnen de Ringbanen

In de vergadering van de gemeenteraad van woensdag 20 december jl. werd opnieuw gedebatteerd over grootschalige logistieke centra binnen de Ringbanen van Weert, en de aangevraagde vergunning op Kanaalzone II. Het debat vond plaats naar aanleiding van een motie op initiatief van De Weerter VVD en een motie op initiatief van CDA. 

In de vergadering van 25 oktober jl. had de raad zich aluitgesproken geen vestiging van grootschalige logistieke centra van 4 hectare of groter in het gebied van Kanaalzone II te willen. Zij heeft toen het college opgedragen om dit nadrukkelijk te betrekken bij de afwegingen rondom de lopende vergunningsaanvragen.

Het ontbrak voor De Weerter VVD sindsdien echter aan mogelijke oplossingsscenario’s vanuit het college. Daankoop van het terrein van EvolutionRE zou bijvoorbeeld een mogelijkheid kunnen zijn om de vestiging van een groot logistiek centrum te voorkomen.

Met de motie van De Weerter VVD werd het college opgedragen om inzichtelijk te maken hetgeen naar verwachting aan exploitatietekort resteert na aankoop van de grond van EvolutionRE en het ontwikkelen tot bedrijventerrein met bedrijven die daar wel passen of woongebied.

Met het antwoord van wethouder Van den Heuvel kan de fractie voorlopig verderVolgens het college heeft EvolutionRE de gronden voor zo’n 37 miljoen euro gekocht. Ervan uitgaande dat de ontwikkelaar het terrein met een bescheiden winst voor 40 miljoen euro aan Weert zou willen afstaan levert dat naar schatting volgens het college een verlies van 25 tot 29 miljoen euro op voor de gemeente. Dit geldt zowel voor het scenario van ontwikkeling tot een terrein voor kleinschalige bedrijven als voor het bouwen van een woonwijk. 

De fractie gaat de rekensom verder analyseren en zal vervolgens in gesprek gaan over mogelijke vervolgstappen

Tevens werd tijdens deze raadsvergadering door de Weerter VVD ingestemd met een motie van het CDA waarbij de raad opnieuw de wens uitspreekt dat het college zich maximaal inspant om de vestiging van nieuwe grootschalige logistieke bedrijven te voorkomen.