Optimalisatie dienstverlening evenementen

Optimalisatie dienstverlening evenementen

Afgelopen maandagavond werd voor organisatoren, ondernemers, stichtingen en verenigingen in Theater de Huiskamer de aftrap van het EVENEMENTENSEIZOEN 2024 gegeven.

De gemeente Weert is gestart met het optimaliseren van de dienstverlening bij evenementen.

Dit mede op basis van de opbrengsten die gehaald zijn uit de participatieavond die in mei 2023 gehouden is en de individuele gesprekken die de gemeente gevoerd heeft met (semi-)professionele organisatoren.

De eerste stappen zijn gezet door o.a.:

- 1-loketgedachte: evenementen@weert.nl

- digitalisering formulieren

- openbare evenementenkalender

- nieuwe indeling website https://www.weert.nl/evenementen

- vanaf 2025 jaarlijkse kennissessie actuele onderwerpen

- helderheid over wijze van facilitering door gemeente

- situatietekeningen aangewezen opbare evenementenlocaties

De Weerter VVD is tevreden dat de gemeente aan de slag is gegaan met veel van de opmerkingen die vorig jaar zijn opgehaald. In het najaar van 2024 wordt gestart met een evaluatie. Wij roepen organisatoren, ondernemers, stichtingen en verenigingen hierbij op om de stappen die genomen zijn te bekijken en tussentijdse opmerkingen, ideeën, verbeterpunten, kritische noten te melden via evenementen@weert.nl o.v.v. ‘Evaluatiepunt uitvoeringsbeleid evenementen’, zodat het EVENEMENTENSEIZOEN 2025 nog beter wordt!