Het eindplan voor de herinrichting van het gebied ‘Centrale Zandwinning Weert’ is in zicht

Vanavond heeft de gemeenteraad ingestemd met het bestemmingsplan ‘Centrale Zandwinning Weert’. Hiermee wordt het eindplan voor de herinrichting van dit gebied mogelijk. Het eindplan voorziet in het realiseren van een dagstrand met kleinschalig horecapunt, een recreatie/ zwemplas, een duikplas, een outdoorstrand met (horeca)paviljoen, een netwerk van fiets-, wandel- en ruiterpaden met de nodige terreinvoorzieningen, een visvijver, een groepsaccomodatie en bos- en natuurcompensatie in verband met de ontgronding.

De Weerter VVD is altijd van mening geweest dat Weert de mogelijkheden van dit gebied en de bosrijke omgeving optimaal voor recreatie moet benutten. Natuurorganisaties zien recreatie wat ons betreft te vaak als een bedreiging. Dat is jammer: fietsers, wandelaars en sporters kiezen voor het recreëren in het groen. Daardoor creëer je ook draagvlak voor natuurbeheer en behoud. Ook de vrijetijdssector in het natuurgebied heeft een belang bij het instant houden van de natuur. Door met alle belanghebbenden samen te werken ontstaat er een win- win- situatie. Natuur en recreatie is wat ons betreft dan ook een kans, en geen bedreiging.