De gemeenteraad van Weert besloot vanavond een bijdrage te leveren aan twee woningbouwprojecten

10 april 2024: De gemeenteraad van Weert besloot vanavond een bijdrage te leveren aan twee woningbouwprojecten

Om stilstand van de bouw door de veranderde economische omstandigheden te voorkomen, heeft minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening, een aantal maatregelen genomen. Eén hiervan is de Startbouwimpuls, een subsidie voor bouwprojecten. Projecten die door de veranderde economische omstandigheden dreigen stil te vallen doordat ze hun businesscase niet meer rond krijgen, kunnen in aanmerking komen voor deze subsidie. 

Van de 6 aanvragen de zijn ingediend vanuit Weerter projecten zijn er 2 gehonoreerd. Het gaat om het project van 11 woningen aan de Boermansstraat 72 - 74 en het project van 19 woningen aan de Doolhofstraat. Het totale bedrag is middels een specifieke uitkering door het Rijk aan de gemeente overgemaakt en de raad heeft vanavond ingestemd met het uitbetalen van de bedragen aan de beide projecten na gereed melding van de woningen. De Weerter VVD vindt het belangrijk de bouwproductie op gang te houden. Dit kan alleen maar als alle partijen een stapje extra zetten en door de inzet van extra maatregelen zoals deze subsidie.