Akkoord met vestigen van voorkeursrecht op percelen in het zoekgebied Hushovervelden

10 april 2024: Vanavond stemde de gemeenteraad in met de vestiging van het voorkeursrecht op naam van de gemeente op percelen gelegen aan de Rietstraat en omgeving. Dit aanvullend op de eerder aangewezen percelen aan de Rietstraat bij raadsbesluit van 6 februari 2024. 

De gemeente Weert heeft een grote woningbouwopgave en wil daarom haar planvoorraad vergroten. De Rietstraat en omgeving is een mogelijke uitbreidingslocatie om woningbouw te realiseren. Als de eigenaar van een perceel waar de gemeente een voorkeursrecht op heeft gevestigd het perceel wenst te verkopen, dient hij/ zij dit eerst aan de gemeente aan te bieden.

Het gebied, dat voortaan Hushovervelden wordt genoemd, is aangewezen voor wonen en maatschappelijke voorzieningen. We kunnen met deze uitbreiding een impuls geven dat noodzakelijk is om onze ambities op wonen te realiseren. De ambitie van De Weerter VVD is niet alleen om de Weertenaar te huisvesten maar ook om nieuwe Weertenaren te verwelkomen en te groeien als Weert naar 60.000 inwoners in 2040. Als we Weert aantrekkelijk houden komen er nieuwe Weertenaren en met de komst van nieuwe Weertenaren lukt het ons om het voorzieningenniveau op peil te houden en de stad te kunnen blijven die we voor alle inwoners willen zijn.