Stimuleringsfonds Binnenstad Weert

08-05-2024: Voor de uitvoering van de subsidieregeling Stimuleringsfonds Binnenstad Weert heeft de gemeenteraad vanavond unaniem een bedrag van €50.000 per jaar ter beschikking gesteld voor 2024 t/m 2026. 

 Bij De Weerter VVD staat een vitale en bruisende binnenstad hoog op de agenda. En met deze regeling dragen we hier zeker aan bij. Aan ondernemers kan een subsidie worden verstrekt voor het vestigen van detailhandel, dienstverlening of horecain leegstaand commercieel vastgoed in het kernwinkelgebied. Maar dit is wat De Weerter VVD betreft niet voldoende. We hebben een mix van instrumenten en investeringen nodig om onze binnenstad vitaal te houden. Want de leegstand in onze stad is een serieus probleem. Het is de afgelopen jaren alleen maar gegroeid, en groter in percentage dan vergelijkbare middelgrote centra. Dat maakt het dus absoluut relevant dat we ons maximaal blijven inspannen om de leegstand terug te dringen. 

 De Weerter VVD wil deze stimuleringssubsidie graag aangevuld zien met een subsidie voor planvormingDeze subsidie zet ondernemers en eigenaren aan om te investeren in hun pand. Daarnaast hoopt De Weerter VVD dat de gemeente Weert zelf ook het goede voorbeeld neemt door bijvoorbeeld de herinrichting van de Stationsstraat eindelijk eens op te pakkenOok vinden we het heel belangrijk dat er binnen de gemeente voldoende ruimte is voor het aangaan en onderhouden van de relatie met de ondernemers en vastgoedeigenaren. De extra inzet van een partij als Streetwiseis hier ook een goede aanvulling inEn uiteraard ook de inzet die er sinds vorig jaar weer is van de BIZ-O. Het zou goed zijn wanneer de gemeente zich ook sterk maar voor het opnieuw in het leven roepen van een BIZ-V in de binnenstad. 

Kortom: er wordt aan gewerkt maar er is nog genoeg te doen om die vitale en bruisende binnenstad te behouden voor Weert.