Spreektekst John Cardinaal over Weert Beach

Voorzitter,

Allereerst dank aan de wethouder voor de toelichting op de duidelijke afweging en inzicht in redenen en motivatie met daarbij ook de risico's omtrent dit voorstel.

Ik kwam in 2002 in de raad en toen ging het er al over en er zijn er die nog verder terug kunnen in de tijd.
De VVD heeft al die tijd kansen gezien in het recreatief medegebruik, het zwemmen, duiken, fietsen en wandelen bijvoorbeeld. We hebben het zelfs over Weert Beach gehad.
We zijn dan ook blij dat na al die jaren deze mogelijkheden nu werkelijkheid worden.
Nee er komen geen grote vervuilende schoorstenen of industrie, nee er komt namelijk natuur naast natuur.

Zo'n lange tijd maakt het dossier niet gemakkelijker, wetende dat er dan ook in al die tijd al veel over gezegd is en nog veel meer op papier staat.
Veel deskundigheid en expertise zowel intern als extern heeft de zandwinning jarenlang nauwgezet gevolgd.
Vele procedures zijn zorgvuldig doorgelopen.
Ook procesvoering is ordentelijk gevolgd en dat alles heeft uiteindelijk geleid tot het raadsvoorstel.
Ik wil hiermee nogmaals aangeven dat alles zorgvuldig is verlopen. Proces is volgens ons dan ook al lang aan de gang en de verenigingen spreken er dus ook al jaren over.

We hebben het als gemeente via bestemmingsplannen en ruimtelijke visies ingekaderd. De provincie en andere overheden hebben voor het totale gebied kwalificaties en richtlijnen.
Het gaat namelijk niet alleen om de afgraving voor de VVD meneer de voorzitter. Het gaat om veel meer. We horen al jaren hoe uniek kempenbroek is, een grensoverschrijdend natuurpark met meer biodiversiteit dan elders in Nederland laat staan in Europa.

Het gebied is groter dan de Veluwe en we weten wat daar allemaal gebeurt, mensen genieten letterlijk in rijen van 10 achter elkaar van de natuur.

Natuur is natuurlijk het belangrijkste in dit totale natuurgebied, maar zoals gezegd het is immens groot. 
We horen ook dat we de natuur terug moeten geven, maar dat daar geld voor nodig is. Natuur als economische factor voor de regio. Vele flora en fauna is inmiddels hersteld. Door recreatief medegebruik ontstaat er een gigantische win-win situatie.

Het intensieve recreatieve gebruik rondom de ijzeren man tot het steeds extensievere gebruik in de schillen daaromheen heeft een grote meerwaarde voor Weert als centrum stad in de regio.
Interessant zijn en blijven voor inwoner, bedrijf en bezoeker betekent immers draagvlak en draagkracht voor alle andere voorzieningen in de stad. De ontwikkelingen uiteindelijk rondom de afgraving zien wij dan ook vol enthousiasme tegemoet zoals de duikplas en het dagstrand onder andere.
Dit propageren we immers al jaren als VVD. Ziet u het al?
Met de fiets volgende zomer naar het strand? Door het gebied wandelen? Duiken op unieke diepte? Ik wel! Ik heb er zin in!
Onze inwoners zullen ervan genieten, zeker de doelgroep 14 plus die nu in de zomer minder aanbod heeft in Weert.
De exploitatie van het gebied is van latere zorg en daar bedoel ik mee dat we als gemeente de beschikking over het dagstrand zelf in hand moeten hebben en houden in ieder geval voor wat betreft de regie. De exploitatie kan inderdaad bekeken worden vanuit het zwembad of een andere commerciƫle partij, waarbij de nader uit te werken voorwaarden, natuurlijk goedgekeurd door de raad, bepalen hoe de exploitatie ter plaatste eruit komt te zien.

Voorzitter
We hebben er nogmaals alle vertrouwen in dat het college de uitwerking en inrichting na ontgronding nauwgezet volgt en ik wens ze dan ook succes met deze voor de toekomst unieke recreatieve gebied! De VVD ziet nogmaals volop kansen en plezier! De wensen en bedenkingen die er nu vanuit ons liggen zijn voor ons voldoende.