VVD kiest voor structurele oplossing archief

In de raadsvergadering van 5 oktober jl. is de meerderheid van de raad akkoord gegaan met een nieuwe locatie voor de archiefbewaarplaats. Momenteel is deze gevestigd in het oude stadhuis aan de Beekstraat. De VVD kiest nu voor een structurele oplossing; de politieke discussie over het archief in relatie tot het Erfgoedhuis loopt al sinds 2006. 

Indien het archief op de huidige plaats zou blijven, zoals D66 en het CDA voorstellen, staan we over ruim acht jaar weer voor hetzelfde vraagstuk. De investering van ruim € 1.000.000,- is veel, dat beseft de VVD zich maar al te goed. Het is echter wel noodzakelijk omdat deze moet voldoen aan strenge wettelijke eisen ten aanzien van klimaatbeheersing, veiligheid en toegankelijkheid. De VVD kiest voor een lange termijn oplossing en daarbij ook nog voor de goedkoopste variant. Alle andere varianten, bijvoorbeeld in de bibliotheek, zijn vele malen duurder. Tevens levert de keuze voor het archief in de parkeerkelder onder het nieuwe stadhuis een jaarlijkse besparing van bijna € 25.000,- op de gemeentelijke exploitatielasten. 

Het CDA betichtte de coalitie van slapers en zei tevens dat de wethouder de raad voor de gek hield. Dit gaat er bij de VVD niet in en we zullen daarom een stapje terug doen in de tijd. Het Erfgoedhuis, een paradepaardje van het CDA, is er nooit gekomen. Ruim 10 jaar lang zijn er diverse onderzoeken geweest om te komen tot een Erfgoedhuis. Deze onderzoeken hebben tienduizenden euro’s gekost en hebben een grote impact gehad op de capaciteit van het ambtelijk apparaat. Destijds ging de gemeenteraad bijna akkoord met een investering van bijna € 7.000.000,- euro om het Erfgoedhuis te realiseren. Dat ging blijkbaar allemaal zomaar, het CDA schreeuwt nu moord en brand over een structurele oplossing van €1.000.000,-. Vreemd, in onze ogen. We kennen het CDA doorgaans als een constructieve partner die verantwoordelijk neemt maar liet tijdens de afgelopen raadsvergadering een ander gezicht zien.

De VVD neemt haar verantwoordelijkheid en schuift dit vraagstuk niet door naar het volgende College van B&W. Wel zal de VVD tijdens de begrotingsbehandeling van november 2015 goed kijken naar wat de wettelijke- en niet wettelijke taken van het archief zijn, om zo mogelijk een besparing te realiseren. Dit heeft echter geen invloed op de invulling van het nieuwe archief in de parkeerkelder van het gemeentehuis.

Dat is nú nodig en daar staan wij voor.