VVD Nieuwsbrief afdeling Weert: oktober

Nieuws vanuit de fractie

Weert Beach
Een lang gekoesterde wens van de VVD gaat eindelijk in vervulling. Weert Beach is een feit. Na enkele verkiezingsprogramma's van onze partij is het 1 oktober jl. gelukt een raadsbreed akkoord te krijgen voor de realisatieoverkomst tussen CZW en de gemeente Weert. Hierdoor kan CZW starten met de aanvraag van de ontgrondingsvergunning bij de provincie. Het inrichtingsplan zal met een klankbordgroep verder ingevuld worden. Wethouder Van Eersel heeft vele gesprekken gevoerd met CZW en de groenverenigingen. De groenverenigingen gingen niet akkoord met het alternatieve plan van CZW waarbij CZW deels aan de wensen van de hen tegemoet kwam. Dit bleek voor de groenverenigingen niet voldoende en ze hebben aangegeven een juridische procedure te starten tegen dit besluit, spijtig genoeg. De VVD is trots op het behaalde resultaat en we zullen blij zijn als de Weertenaren hun eerste duik mogen maken.

Structurele oplossing archief
In de raadsvergadering van 5 oktober jl. is de meerderheid van de raad akkoord gegaan met een nieuwe locatie voor de archiefbewaarplaats in de kelder van het nieuwe stadhuis. Momenteel is deze gevestigd in het oude stadhuis aan de Beekstraat. De VVD kiest nu voor een structurele oplossing; de politieke discussie over het archief in relatie tot het Erfgoedhuis loopt al sinds 2006. Het is goed dat er nu eindelijk duidelijkheid komt, maar de VVD blijft goed kijken naar de wettelijke en niet-wettelijke taken van het archief om zo mogelijk toch een besparing te kunnen verwezenlijken.
Lees het hele opiniestuk van Joey Engelen over het archief op onze website: klik hier voor de link.

Intentieverklaring Van der Valk Hotel
Van der Valk Hotel en de gemeente Weert hebben een plan ontwikkeld voor een hotel op de zichtlocatie van bedrijventerrein Kampershoek 2.0. Een opvallend hoog gebouw op deze strategische plek aan de A2 moet zorgen voor de uitstraling waar de stad en haar regio al jaren lang naar streeft. Het college van B&W heeft daarom op 6 oktober besloten een intentieovereenkomst te sluiten met Hotel Management Services N.V. (HMS N.V.) voor de vestiging van een Van der Valk Hotel.
Lees het hele artikel van Frans van Eersel over de intentieverklaring op onze website: klik hier voor de link.
 

Nieuws vanuit het afdelingsbestuur

Moskeebezoek
Op donderdag 15 oktober aanstaande om 19.30 uur brengt de VVD Weert een bezoek aan de Islamitische Moskee aan de Charitasstraat in Weert. Daar worden we ontvangen en krijgen we een rondleiding door het gebouw. Als u wilt deelnemen dan kunt u zich aanmelden via bestuur@vvdweert.nl.

Ledenvergadering VVD Weert en Bedrijfsbezoek bij Perfetti Van Melle
Op maandag 9 november staat de Algemene Ledenvergadering gepland van de VVD Weert. Ditmaal combineren we het met een bedrijfsbezoek bij Perfetti Van Melle. Leden van de VVD Weert zullen spoedig de agenda voor deze vergadering ontvangen. Tijdens de vergadering zullen we onder andere een nieuwe afdelingsvoorzitter kiezen en stellen we de begroting vast voor het boekjaar 2016.
Aansluitend aan de ledenvergadering brengen we een bezoek aan Perfetti Van Melle. De ledenvergadering start om 19.00 uur en vanaf 20.15 uur start het bedrijfsbezoek.