Karin Straus bezoekt school AZC Budel

Op maandag 19 oktober bracht VVD Tweede Kamerlid en woordvoerder onderwijs Karin Straus samen met VVD afdeling Weert een bezoek aan de basisschool en de school voor voortgezet onderwijs in het asielzoekerscentrum in Budel. Zij liet zich informeren over hoe het onderwijs aan kinderen eruit ziet die momenteel binnenkomen in het asielzoekerscentrumtijdens de eerste fase van hun verblijf in Nederland.  

 

Lessen Nederlandse Taal en Cultuur 

De  scholen binnen het AZC in Budel zijn zogenaamde NTC scholen, waarbij de Nederlandse Taal en Cultuur centraal staanOp deze scholen krijgen kinderen vijf dagen per week lesIn de eerste fase van hun verblijf is dit onderwijs vooral gericht op taal en burgerschapsvorming. Dat wil zeggen dat ze leren wat in Nederland 'normaal' is, zodat zij zo snel mogelijk mee kunnen doen: zowel qua taal als ook in het dagelijks functioneren. Door bijvoorbeeld een bezoek aan de supermarkt te brengen leren deze kinderen wat in Nederland wel en niet gebruikelijk is als het gaat om boodschappen doen. Maar ook het principe van gelijkwaardigheid van mensen, respect voor elkaar en dat discriminatie op geen enkele manier in Nederland getolereerd wordt, maakt onderdeel uit van het lesprogramma.  

 

Recht van onderwijs 

Op het AZC in Budel verblijven momenteel circa 1500 asielzoekers. Zij verblijven gemiddeld tussen 12 en 16 weken alvorens de volgende stap in de asielprocedure wordt gezet, hetgeen betekent dat ze verhuizen naar een andere locatie.  Kinderen van 4-18 jr hebben volgens internationale verdragen recht op onderwijs, ook in Nederland wordt dit onderwijs dus voor hun ingericht. De VVD wil heonderwijs voor kinderen van vluchtelingen nadrukkelijk behouden. Volgens de VVD hebben kinderen het recht om voorbereid te worden op een zelfstandige toekomst, ongeacht of dat nu wel of niet in Nederland zal zijn. Straus: De wijze waarop dit onderwijs in Budel is georganiseerd is een goed voorbeeld hoe je pragmatisch, maar ook goed en functioneel, het onderwijs aan deze kinderen, die vaak maar kort op een locatie verblijven, kunt organiseren. Al met al tonen de onderwijzers zich hier 'meesters en juffen met lef', iets waar zij onze waardering voor verdienen en waar andere scholen die onderwijs aan eenzelfde doelgroep gaan inrichten, heel goed gebruik van zouden kunnen maken.' 

 

Soortgelijk onderwijs in Weert 

Ook in de gemeente Weert zal een dergelijke school worden ingericht op het terrein van het AZC in de voormalige Van Horne Kazerne in WeertVandaar dat namens de VVD afdeling Weert ook Wendy van Eijk, Gerrit van Buuren en Joey Engelen aanwezig waren bij het bezoek. ‘Zelden heb ik zoveel betrokkenheid, kennis en passie gezien bij docenten en vrijwilligers als tijdens ons bezoek aan de scholen op het AZC in Budel. Als de scholen op het AZC in Weert straks ook zo worden gerund kunnen we er trots op zijn, ’aldus fractievoorzitter Gerrit van Buuren.