VVD vraagt om tussentijdse evaluatie Reinigingsdienst Weert

Datum 9 november 2015

Onderwerp: Evaluatie Reinigingsdienst en afvalverwerking in Weert

Geacht College van B&W,

Recentelijk is besloten om de gemeentelijke reinigingsdienst uit te besteden aan Van Gansewinkel B.V. Deze dienst opereert in onze gemeente onder de naam Reinigingsdienst Weert. De uitbesteding levert efficiencyvoordelen op voor de gemeentelijke organisatie waarbij de kwaliteit (A) niet uit het oog zou worden verloren.

De VVD begrijpt dat er wellicht opstartproblemen zijn geweest gedurende de overdracht maar wij constateren dat er enkele werkzaamheden niet volgens afspraak of naar behoren worden uitgevoerd.

Verder ontvangen wij ook al langere tijd meerdere klachten van inwoners en ondernemers die zich storen aan het oneigenlijk gebruik van vuilcontainers door het storten van bedrijfsfaval, vaak in de nachtelijke uren. Een voorbeeld daarvan zijn de vuilcontainers op het Stationsplein en bij het winkelcentrum op Moesel waarbij bewoners last van de stank en het lawaai ondervinden. 

De fractie is van mening dat afval naast (volle)containers geen bijdrage levert aan het imago van woon- en winkelstad. Verder zien wij ook een toename van meer onkruid en zwerfvuil in de wijken. 

Het is niet alleen kommer en kwel want de klachten worden bij een melding snel opgepikt, de milieustraat is zelfs gratis en ja, het is ook een kwestie van mentaliteit. Toch zien wij echter een structureel probleem. De VVD fractie wil daarom van het College van B&W een tussentijds evaluatie ontvangen van de werkzaamheden tot nu toe en een daarbij behorend actieplan om de gesignaleerde problemen zo spoedig mogelijk aan te pakken.

Met vriendelijke groet,
Joey Engelen Raadslid VVD Weert