VVD wil kerststal terug in Weert

De VVD fractie heeft vragen gesteld aan het College van B&W over een gewenste terugkomst van de kerststal in Weert. Deze kerststal heeft jarenlang de titel van grootste kerststal van Europa en zelfs van de wereld mogen dragen. Daarmee zette het Weert op de kaart en wist het veel bezoekers naar de binnenstad te trekken. In de piekjaren mocht de kerststal zelfs op 150.000 bezoekers rekenen. Deze aantallen hebben uiteraard ook een positief effect op de ondernemingen die in de binnenstad zijn gevestigd. Ook internationaal gezien mocht deze publiektrekker op enthousiasme rekenen, bezoekers uit Duitsland en België brachten een bezoek aan Weert waarbij er veel waardering was voor het gedane werk van alle vrijwilligers. 

De VVD is van mening dat Weert zich destijds sterk kon onderscheiden en zou de kerststal graag terugzien als onderdeel van Winters Weert. De fractie vraagt aan het College van B&W om in gesprek te gaan met centrummanagement en het pact van de binnenstad, waarbij onderzocht wordt  de grote kerststal weer toe te voegen aan de activiteitenkalender in de wintermaanden. Hierbij wordt enige creativiteit gevraagd qua invulling waarbij alle scenario’s mogelijk zijn. Van de Sint Martinuskerk tot Paterskerk en van Kloostertuin tot het Jacob van Horne museum.


Zie bijlage voor de Art. 40 brief.