Verkiezingsprogramma VVD Weert

1. Meer banen voor werk

2. Versterking beroepsonderwijs

3. Verbreding A2, Westtangent en N280-West

4. Oost-west-treinverbinding Weert-Antwerpen

5. Zorgaanbod behouden

6. Verbeteren van jongerenhuisvesting

7. Veiligheid met (helm)camera’s

8. Parkeerbedrijf professionaliseren

9. Citymanagement voor dorpen en stad

10. Clustering sportaccommodaties

11. Verbetering verblijfsaccommodaties en waterrecreatie

12. Bestuurlijke vernieuwing